FANDOM


Istnieje sposób na „podarowanie” animacji postaci w filmie. Animacja pojawiała się jedynie w tym filmie, MovieStar jej nie dostawała. Jeśli chcieliśmy komuś przekazać animację:

  1. Dodajemy do filmu naszego bohatera oraz osobę, która posiada animację, którą chcemy dać naszemu bohaterowi (jeśli nie masz danej osoby w znajomych przeczytaj ten poradnik ).
  2. Klikamy postać, która ma tą animację i wchodzimy w jej animacje.
  3. „Łapiemy” naszego bohatera i go lekko przeciągamy.
  4. Okienko z animacjami poprzedniej MS powinno być nadal otwarte. Teraz możemy poszukać danej animacji i podarować ją naszemu bohaterowi.