FANDOM


Wiki-wordmark


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Użytkownik, rejestrując się na wiki, wyraża zgodę na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Regulamin obowiązuje również użytkowników niezarejestrowanych.
 2. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez uzyskanie danych użytkownika (adres e-mail, IP itp.).
  • Odradzamy ujawnianie swojego hasła i innych danych umożliwiających jego odgadnięcie.
  • Przyjmujemy, że działania prowadzone na danym koncie są autorstwa właściciela konta, a nie osób trzecich (siostry, kolegi, psa itd.).
 3. Zabrania się reklamowania na wiki. Wyjątek: własne blogi i specjalne forum. Nagminne łamanie tej zasady podlega karze od tygodnia blokady do bana permanentnego.
 4. Administracja wiki oczekuje od jej użytkowników znajomości podstawowych netykiety i przestrzegania ich.
  • Szanujemy siebie nawzajem i odnosimy się do siebie nawzajem z życzliwością.
  • Szanujemy pracę i czas innych - nie spamujemy, nie robimy innym na złość.
  • Nie podszywamy się pod innych.
  • Piszemy zrozumiale i na temat. (nie dotyczy odpowiednich wątków na forum)
 5. Na wiki zabrania się posiadania multikont. Podlega to karze blokady permanentnej, bez ostrzeżenia.
 6. Za łamanie praw autorskich podlega się karze blokady od trzech tygodni do sześciu miesięcy.

II. ARTYKUŁY


 1. Zabrania się tworzenia artykułów niezgodnych z regulaminem (wulgarnych, erotycznych, nawołujących do nienawiści itd.), a także niezwiązanych z MSP.
 2. Edytowanie stron dla zabawy (zmienianie słów, głupie dopiski, spam itd.) podlega karze od tygodnia do 5 miesięcy blokady.
 3. Przy edycji należy zachować wszystkie zasady języka polskiego - ortografii, gramatyki itd. Jeśli stworzysz nową stronę z dużą błędów administrator ma prawo ją usunąć. Niewielkie ilości błędów są dopuszczalne. Kto będzie łamał ten punkt pomimo ostrzeżeń administracji podlega karze blokady od godzin do 3 dni.
 4. Formatowanie tekstu ograniczamy do minimum. Tekst napisany falą pogrubiony-normalny-pogrubiony jest nieczytelny. Kto będzie nagminnie łamał ten punkt, podlega karze od tygodnia do miesiąca blokady.
 5. Artykuły o MovieStars:
  • Zabronione jest dodawanie stron niepotrzebnych, tj. o postaciach bez historii, typu "ona jest fajna i ma fajne ubrania ma fajne animacje i wogule jest super fajna". Do "historii" nie zaliczamy opisania twórczości, głupich bitew (tzn. oskarżeń o hackerstwo, wyzywania bez powodu itp. - czyli wojen, które mają jedynie zwiększyć popularność). Historią jest np. stworzenie 10-sek, oszustwo Olonioni (na które kiedyś nabrało się 3/4 MSP) lub osiągnięcia typu zdobycie 20 lvl jako pierwszy.
  • Zabronione jest tworzenie stron o samym sobie.
  • Staramy się ukrywać nicki innych osób - wymazujemy ze zdjęć, nie wspominamy w artykułach. Wyjątek: Gdy są kluczowe w artykule (np. zdjęcie z nickiem Olonioni przy jej wiadomości).
  • Infobox (który można skopiować z istniejących stron lub stąd) powinien zawierać: zdjęcie, datę powstania konta, poziom oraz obecną sytuację (gra/nie gra/gra wstrzymana - ostatnie w przypadku oddania konta lub gdy MS napisze w CTR, że wróci za jakiś czas np. w wakacje). Dodatkowo obok nicku postaci (w tytule infoboxu) można wstawić obrazki Judge lub Jury (VIPa i Celebrytę odradzamy, ponieważ te plakietki można stracić).
 6. Zabronione jest reklamowanie się na stronach i w komentarzach.
 7. Zabronione jest dodawanie emotikon w artykule, chyba, że emotikonka znajduje się w nazwie użytkownika, lub jest kluczowa w artykule.

III. PLIKI 1. Zezwala się na używanie obrazów zamieszczonych na wiki (większość z nich została wykonana na potrzeby wiki, jednak nie wszystkie).
 2. Zabrania się na wiki wstawiania obrazów niezwiązanych z artykułami. Użytkownik może mieć na swojej stronie maksymalnie 2 obrazy nieużyte w artykułach.
 3. Obrazy wstawiane na wiki powinny być w możliwie największej rozdzielczości - proszę nie mylić rozdzielczości z wielkością, bo duży obraz wcale nie musi mieć dużej rozdzielczości (dlatego odradzamy specjalne powiększanie).
 4. Nicki na obrazach powinny być zamazane, chyba że są kluczowe dla artykułu.
 5. W wypadku umieszczenia na stronie wielu zdjęć powinno się używać opcji "Galeria" lub "Pokaz slajdów".
 6. Każdy plik powinien posiadać odpowiednią licencję (przy wstawianiu pliku jest opcja zmiany licencji - najczęściej są to pliki umieszczane zgodnie z licencją dozwolonego użytku).
 7. Każdy plik powinien mieć odpowiednią nazwę - nie numerujemy, nie nazywamy losowymi literami i znakami. Najlepiej żeby tytuł krótko opisywał, co przedstawia obraz.

IV. ADMINISTRACJA 1. Administrator także ma obowiązek przestrzegać regulaminu oraz nie nadużywać swojej władzy.
 2. Administrator zawsze ostrzega użytkownika przed nałożeniem blokady (wyjątek: gdy ktoś nagminnie łamie zasady).
 3. Kandydatura. Kandydatury zawsze zgłaszamy na tablicy najaktywniejszego administratora/biurokraty.
  • Moderatorem czatu może zostać każda aktywna osoba, która zyska sobie zaufanie administracji. (kandydatura może zostać odrzucona, nawet gdy warunki są spełnione, jeśli jest wielu chętnych)
  • Administratorem mogą zostać tylko osoby odpowiedzialne, aktywne i pomocne, które już mają pewne doświadczenie na wiki i zdobyły zaufanie i uznanie aktualnej administracji.
  • Administracja ma prawo przyznać uprawnienia bez konieczności zgłaszania kandydatury.
 4. Zwolnienia z pełnionej funkcji następują po 9 miesiącach nieogłoszonej nieaktywności. Biurokrata ma prawo przywrócić byłego administratora na dane stanowisko na prośbę tej osoby.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Administracja wiki zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. W takim wypadku użytkownicy zawsze będą powiadomieni.
 2. Nowy regulamin ważny od dnia: 24 lutego 2016r.